TAO felhasználás energiahatékonysági beruházásokhoz

 

A 2016.12.21-én módosult 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról, valamint a 2017.07.04-én a Magyar Közlönyben megjelent 176/2017. (VII. 4.) Korm. rendelet az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményének végrehajtási szabályairól úgy rendelkezett, hogy minden olyan TAO kötelezett, aki energiahatékonysági célú beruházást valósít meg, adókedvezményt vehet igénybe.

 1. Mit jelent a TAO?
 2. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról jogszabály (továbbiakban TAO törvény), kimondja, hogy minden olyan szervezetnek (pl. gazdasági szervezet, szövetkezet, állami vállalat, alapítvány, egyesület, felsőoktatási intézmény, vízitársulat, stb.), amely jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló vállalkozási tevékenységet végez, TAO kötelezettsége van.

 

 1. TAO kötelezettség és –kedvezmény mértéke és felhasználhatósága?

A TAO törvény szervezet típusonként és adót növelő/csökkentő tételekkel kiegészítve részletesen szabályozza a TAO kötelezettségek mértékét, de ökölszabályként elmondható, hogy hozzávetőlegesen a cégek adózás előtti (pozitív) eredményének 9 %-a képezi a teljes TAO keretet.

Ezt az összeget a cégek befizethetik az állami adó- és vámhatóság felé, vagy a teljes TAO keret 70 % illetve 80 %-áig – adókedvezmény formában – látvány-csapatsportra, előadó-művészetekre vagy 2017.január 1-től kezdve energiahatékonysági célú beruházásokra költhetik el. Az adókedvezmény adóvisszatartás formájában vehető igénybe.

 

 1. Mekkora az energiahatékonysági beruházáshoz kapcsolódó adókedvezmény mértéke?

Az adózó által igénybe vehető adókedvezmény mértéke nem haladhatja meg beruházásonként, a beruházáshoz igényelt összes állami támogatással együttesen, jelenértéken a beruházás elszámolható költségét a következők szerint:

 • nagyvállalatoknál 30 %-át,
 • közepes vállalatoknál 40 %-át,
 • kis és mikro vállalkozások esetén 50 %-át.

Mindegyik esetben figyelemmel kell lenni, hogy az adókedvezmény maximális összege 15 millió eurónak megfelelő forintösszeg lehet.

 

 1. Milyen energiahatékonysági beruházások számolhatók el?

A jogszabály a következőket mondja ki:

 • az adókedvezmény keretében nem elszámolható költség a villamos energiáról szóló törvény szerinti megújuló energiaforrásból villamosenergia termelésére alkalmas bármely energiatermelő berendezés beruházási költsége;
 • ugyanakkor elszámolható költség a megújuló energiaforrásból saját fűtési, hűtési és ipari hőtermelési célra energiát előállító, villamosenergia-termelésre nem képes, saját tevékenységet szolgáló berendezés (különösen az elektromos-szondás, talajvizes, levegős-hőszivattyú, gázmotoros hőszivattyú, napkollektor, saját hulladékból származó biogázt és biomasszát hasznosító berendezés) bekerülési értéke;
 • megújuló energiaforrásból nyert energia felhasználását célzó beruházás vagy beruházásrész tekintetében adókedvezmény abban az esetben vehető igénybe, ha a beruházás vagy beruházásrész energiahatékonyság növekedésével jár.

Kérjen ajánlatot!